İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk inşaat sektöründeki ayrıcalıklı konumununu korumak, çözüm ortakları ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak, çalışana değer vermek, çevre ve iş güvenliğine duyarlı olmak, kalite standartlarına uyumlu olarak sürekli teknolojisini geliştirmek ve kaynaklarını verimli kullanmaktır.

alt text İnsan Kaynakları Politikamızın hedefi ise; yapılacak projelerimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, çalışkan ve özverili insanları işe almak, görevlendirmek, hizmet birimlerinde görevlendirilecek personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak, son olarak performans yönetimi ile çalışanlarımızın hedefleri ile şirket hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine etmektir.

Şirketimiz; sürdürülebilir, istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.

İlkelerimiz

İnsana saygı ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplumda katma değer yaratılması,

Sektörde kazanılan tecrübe ve imkânların yeni projelerde hızlı ve etkin biçimde kullanılması,

Çalışanlarımıza aidiyet duygusunu arttıran her türlü mesleki ve kişisel olanakların sağlanarak, eğitim ve gelişimine önem veren insan kaynakları yönetim anlayışına sahip olmak.

Bizimle iletişime geçin